Privacy beleid

vzw Gynca's respecteert je privacy. De verzamelde persoonsgegevens worden afgeschermd en niet gedeeld met derden tenzij absoluut noodzakelijk. We nemen enkel contact met je op indien je hier toestemming voor hebt gegeven en je kan je ook steeds afmelden van dergelijke contactopnames.

Juridisch is het nodig dat we onze privacy regels in uitgebreide versie met je delen. We hebben dit zo begrijpelijk mogelijk geformuleerd. Als je hierover nog vragen hebt, dan kan je ons mailen op info@gyncas.be


Contact

Als vzw Gynca's zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


vzw Gynca's

Hogenakkerstraat 146

9100 Sint-Niklaas

info@gyncas.be


Ondernemingsnummer: KBO 0760.660.835


Persoonsgegevens bij inschrijving

Als je jezelf inschrijft voor een lotgenotencontact, webinar of andere activiteit, vragen we om je persoonsgegevens.

We vragen alleen wat strikt noodzakelijk is om je deelname zo goed mogelijk te regelen.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig zouden kunnen hebben en waarom:

Voornaam en familienaam: zodat we weten dat de inschrijving écht voor jou is en niet voor iemand anders.

E-mailadres: zodat we je inschrijving kunnen bevestigen en deelnemersinfo kunnen toesturen.

Telefoonnummer: enkel om je in noodgevallen, bv. last minute wijzigingen, te kunnen verwittigen.

Postcode: dit hebben we nodig voor onze fiscale doeleinden.Persoonsgegevens bij giften

Als je een gift overmaakt aan vzw Gyncas, en wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot fiscale aftrekbaarheid van deze gift, dan verzamelen wij de persoonsgegevens die ons toelaten hierover met je te communiceren. Samen met de gegevens die wettelijk vereist zijn en die nodig zijn om het fiscaal attest hiervoor te kunnen opleveren. let op: de aanvraag voor 2023 wordt ingediend.


Het betreft hier

 • Voornaam en familienaam

 • Adres: straat, huisnummer, postnummer, gemeente

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Soort gift (eenmalig of doorlopende betalingsopdracht)

 • Datum storting eenmalige gift

 • Bedrag storting eenmalige gift

 • Periodiciteit van doorlopende betalingsopdracht

 • Bedrag betalingsopdracht


Verder gebruik van jouw e-mail adres.

In de toekomst kan je e-mail adres worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Aankondiging van kalender en uitnodiging voor deelname aan toekomstige activiteiten voor lotgenoten (mits je toestemming).

 • Aankondiging van belangrijke updates op onze website (mits je toestemming).

Wil je je persoonsgegevens uit ons systeem wijzigen of verwijderen, laat het ons weten per post of per e-mail info@gyncas.be


Onze website

Deze website draait op het platform van Google Sites en maakt gebruik van cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit strikt noodzakelijk zou zijn bij de uitvoering van onze initiatieven. Indien dit nodig is (bijvoorbeeld om naambadges te drukken) dan zal de privacy gegarandeerd worden door afspraken en contracten die de vertrouwelijkheid garanderen.

Wij zullen de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en indien je ons hier de toestemming voor geeft.

Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

vzw Gynca's bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Mocht je hierover vragen hebben neem dan contact op via info@gyncas.be


Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan willen we je vragen hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy beleid

vzw Gynca's behoudt het recht om het privacy beleid te wijzigen. Een eventuele wijziging zal worden aangekondigd op de website.


Versie:1

Opgesteld op 22/04/2021

laatste wijziging op 24/05/2022