organisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker

Welkom,


Vzw Gynca's is een organisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker. Jaarlijks worden in België meer dan 3000 diagnoses van gynaecologische kanker gesteld.

Nochtans is er heel wat onwetendheid en onbekendheid omtrent deze kwaadaardige tumoren, zowel bij de patiënten als bij het ruime publiek. Bij de diagnose en behandeling voelen veel vrouwen zich eenzaam en onzeker. Gynaecologische kankers worden zelden open besproken of zijn amper in de media terug te vinden.


Als patiëntenorganisatie willen we steun bieden aan de vrouwen met een gynaecologische kanker, hun naasten en de zorgmedewerkers.


Onze doelen

1. Belangenbehartiging en bewustzijn bevorderen rond gynaecologische kankers om de kwaliteit van leven en overlevingskansen van de patiënten te verbeteren.

2. Vrouwen met gynaecologische kankers en hun naasten bijstaan in hun zoektocht naar betrouwbare informatie over hun ziekte, de behandelingsmogelijkheden en toegang tot de best mogelijke zorg.

3. Lotgenotencontact voor vrouwen met gynaecologische kankers geeft kansen tot (h)erkenning en steun en kan helpen in het omgaan met de ziekte en de bijwerkingen.

NU te koop:

onze aquarelle

Kerst- en nieuwjaarskaartjes


neem vlug een kijkje op onze webshop!


Volgende activiteiten in 2022:

boek voorstelling 'TROOST bij KANKER'

Bornem - A touch of Rose - datum verplaatst naar 2023


Webinars ism Patient Expert Center (enkel lotgenoten) schrijf je hier in


ma 28/11: Sociale en psychologische gevolgen: vrouwelijkheid,

littekens, gewijzigd lichaamsbeeld

Hadi Waelkens

ma 12/12: Onderzoek en klinische studies (LET OP: NIEUWE DATUM)

Prof. dr. Sevilay Altintas