als genezing niet meer kan

Nog te veel patiënten en hun familie, maar ook artsen en andere zorgverleners stellen "palliatief" gelijk met "terminaal". Hierdoor worden de palliatieve teams véél te laat (of zelfs nooit) geraadpleegd of ingeschakeld.

Palliatieve zorg beperkt zich echter NIET tot de terminale zorg, maar is ondersteunend (supportieve zorg) tijdens elk stadium van een ongeneeslijke aandoening, ongeacht de levensverwachting en parallel met actieve behandelingen (zoals chemotherapie, radiotherapie, heelkunde) en met aandacht voor de rouwzorg.

Het is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, op vlak van fysieke, psychologische, sociale en spirituele zorg. (WHO, 2001)

Palliatieve zorg = supportieve zorg + terminale zorg 

Door de vergrijzing van de bevolking zullen meer en meer mensen langer leven mét een chronische, ongeneeslijke (en dus palliatieve) aandoening. Het belang van palliatieve zorg zal alleen maar toenemen.


*klik op de afbeeldingen voor de rechtstreekse link

Het leifplan 

bestaat uit 2 delen:

deel 1 ‘maak palliatieve zorg en het levenseinde bespreekbaar’ geeft alle informatie om samen te praten over hulp.

deel 2 ‘de correcte voorafgaande wilsverklaringen’ is informatie over wat je vooraf kan doen en concreet kan plannen.

Dit is gratis te verkrijgen in elke apotheek.


Durf erover te praten

Mijn wensen met betrekking tot mijn gezondheid en mijn levenskwaliteit 

In het eerste deel wordt er geconcenteerd op u als patiënt als voornaamste betrokkene. Het belang om open en vrij te praten met uw naasten wordt hierin aangetoond, want dat zal u in staat stellen uw diepste wensen beter te definiëren.

Het tweede deel heeft meer betrekking op de dialoog met het medisch team.

In het derde deel vindt u informatie die u zal helpen om uw rechten en wensen te laten gelden.


Stichting tegen kanker 


Laatste wensen

Een planner voor je nalatenschap in de vorm van bewerkbare pdf. 


Dit boekje kan je helpen na te denken wat je zelf betekenisvol vindt. Hierdoor kan je alles op een rijtje zetten en zelf de regie houden over je afscheid.

Het kan een aanzet zijn tot gesprek en/of een hulpmiddel voor jezelf.

De mens.nu       

 Mijn nalatenschap

"Wat zal er gebeuren als ik er niet meer ben?” is een vraag die iedereen zich stelt op een bepaald moment in zijn leven. We hebben vastgesteld dat het vaak de kleine vragen zijn die leiden tot grote zorgen. Zoals weten wat er gebeurt met spullen van emotionele waarde of "wie gaat er voor uw huisdier zorgen?"

"Mijn Nalatenschat" werd speciaal ontwikkeld om al deze vragen op een serene manier te regelen. Iedereen kan er gebruik van maken, op eender welke leeftijd. Het is een werkboek, waarin u precies kunt aangeven wat u allemaal bezit en wat u ermee van plan bent. 


Stichting tegen kanker


21 vragen over uw nalatenschap en het maken van een testament 

Wanneer u overlijdt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.
Maar u hebt ook een zekere vrijheid om de verdeling van uw nalatenschap zelf in te vullen.  Dat kan in een huwelijkscontract, door een schenking of met een testament.
Vooral over dat laatste - uw nalatenschap verdelen met een testament - gaat deze gids.

Kom op tegen kanker

Palliatieve zorg vlaanderen vzw

Uitgebreide informatieve website rond palliatieve zorgen.

Webpagina praten over palliatieve zorg

Wanneer genezen niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg de kwaliteit en het comfort van de patiënt en zijn naasten verbeteren.  
Palliatieve zorg is er voor iedereen: thuis, in het ziekenhuis of in het woonzorgcentrum. Palliatieve kankerpatiënten kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op vrijwilligers of een begeleidingsequipe die thuis medische en psychosociale zorg toedient. Ze kunnen ook terecht in een palliatief dagcentrum, zodat hun mantelzorgers even op adem kunnen komen.

Kom op tegen kanker

Levenskunst - als het einde nabij is    

Wanneer je geconfronteerd wordt met je sterfelijkheid, de kostbaarheid van het leven en de eindigheid van dat wat je nu kent, is het belangrijk om je te openen, om zachter te worden en om te delen wat er in je omgaat.

Deze kaartjes willen je daartoe uitnodigen en je ook wat zachte moed geven om door te leven tot het onvermijdelijke einde.

Een aantal teksten die je kunnen helpen liefdevol te leven tot de laatste seconden. Ik hoop dat ze je helpen op precies die manier die jij nu nodig hebt. 

Saskia de Bruin 


www.amfora.be 
Amfora helpt mensen om een levensbalans op te maken en om te praten over afscheid van het leven.
Een uitgewerkt verhaal, verwerkt in een boekje, zorgt voor verbinding over de dood heen. 
De link naar voorbeeldvragen en een voorbeeldbrief vind je ook op de site.