Belangenbehartiging

Het patiëntenperspectief wint steeds meer aan belang.

Onze vzw draagt ​​bij om de communicatie tussen de medische wereld en de lotgenoten te optimaliseren en te faciliteren. We zetelen in adviesraden waar we de stem van de patiënten vertegenwoordigen en we zijn lid van het Vlaams Patiënten Platform, want samen staan we sterker.


Gynca's focus ligt momenteel op de volgende punten:


Wij werken actief mee aan het internationale netwerk van lotgenotengroepen via
ESGO & ENGAGe.

Als "Belgian ambassador" zetten we onze schouders mee onder het "Eliminate Cervical Cancer" project.


Bij het ruime publiek willen we het bewustzijn aanwakkeren rond gynaecologische kanker. 

Via reguliere en sociale media kanalen vestigen we de aandacht op belangrijke factoren zoals: preventie, screening, begrip ...