Belangenbehartiging

Het patiëntenperspectief wint steeds meer aan belang.

Onze vzw draagt ​​bij om de communicatie aangaande klinische studies en projecten, tussen de medische wereld en de lotgenoten te optimaliseren en te faciliteren.


Wij werken actief mee aan het internationale netwerk van lotgenotengroepen via ESGO / ENGAGe.

In het najaar van 2021 zullen wij als "Belgian ambassador" onze schouders mee onder het "Eliminate Cervical Cancer" project zetten, meer informatie hierover volgt.


Bij het ruime publiek willen we het bewustzijn aanwakkeren rond gynaecologische kanker.

Via reguliere en sociale media kanalen vestigen we de aandacht op belangrijke factoren zoals: preventie, screening, begrip ...