Disclaimer

De informatie aangeboden op deze website is slechts een hulpmiddel om gynaecologische kankers en de bijhorende behandelingen ervan beter te begrijpen.

Onder geen enkele omstandigheid mag de informatie op deze website aanzien worden als een vervangend doktersadvies.

In geval van twijfel dringen we aan om zo spoedig mogelijk een gespecialiseerd arts te raadplegen.

Eigenaars van deze website noch medewerkers van de patiëntenvereniging vzw Gynca's kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door of verergerd door eender welke informatie op deze website.

Alle beschreven handelsmerken, geneesmiddelen, behandelingstechnieken, enz. zijn eigendom van hun respectieve patent- en/of merkhouders. Indien je informatie op deze site zou aantreffen welke daarop een inbreuk pleegt, dan wordt de vereniging graag zo spoedig mogelijk hiervan verwittigd.

Het Gynca's logo en bijhorend lintje is exclusief eigendom van de patiëntenvereniging vzw Gynca's.