organisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker

Welkom,


Vzw Gynca's is een organisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker. Jaarlijks worden in België meer dan 3000 diagnoses van gynaecologische kanker gesteld.

Nochtans is er heel wat onwetendheid en onbekendheid omtrent deze kwaadaardige tumoren, zowel bij de patiënten als bij het ruime publiek. Bij de diagnose en behandeling voelen veel vrouwen zich eenzaam en onzeker. Gynaecologische kankers worden zelden open besproken of zijn amper in de media terug te vinden.


Als patiëntenorganisatie willen we steun bieden aan de vrouwen met een gynaecologische kanker, hun naasten en de zorgmedewerkers.


Onze doelen

1. Belangenbehartiging en bewustzijn bevorderen rond gynaecologische kankers om de kwaliteit van leven en overlevingskansen van de patiënten te verbeteren.

2. Vrouwen met gynaecologische kankers en hun naasten bijstaan in hun zoektocht naar betrouwbare informatie over hun ziekte, de behandelingsmogelijkheden en toegang tot de best mogelijke zorg.

3. Lotgenotencontact voor vrouwen met gynaecologische kankers geeft kansen tot (h)erkenning en steun en kan helpen in het omgaan met de ziekte en de bijwerkingen.


Activiteiten in 2022:

Januari: Webinar omgaan met angst bij kanker, door Ingrid Jacobs UZ Gent

  • dinsdag 25 januari van 19 tot 20 uur: webinar voor patiënten met gynaecologische kanker. Je kan je als patiënt gratis inschrijven via volgend formulier: inschrijvingsformulier patiënten

  • donderdag 27 januari van 12 tot 13 uur: webinar voor zorgprofessionals. Een aanwezigheidsattest kan bij de inschrijving worden aangevraagd en wordt je door 'Stichting tegen kanker' bezorgd. Zorgprofessionals kunnen zich gratis inschrijven via volgend formulier: inschrijvingsformulier zorgprofessionals


zaterdag 23 april: ONCOlloquium

georganiseerd door 'Stichting tegen kanker' in het provinciehuis van Leuven


zaterdag 28 mei: lotgenotencontact

in samenwerking met het Majinhuis in Gent


zondag 18 september: Gynca’s walk for GO day

'World Gynaecological Oncology day'